Stichting Intenszorg Twente

biedt perspectief

intenszorg icoon

De stichting Intenszorg Twente, ook wel SIZT genoemd, is een stichting die (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische grondslag helpt om grip te krijgen op hun leven. Het doel is om een zo zelfstandig mogelijk leven te hebben en hen perspectief te bieden voor de toekomst.
Wij denken met de mensen mee en bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen. Hierbij bieden wij ondersteuning op het mentale- en lichamelijke welbevinden, bij het vinden van passende daginvulling en bij de leefomstandigheden. Wij zijn sterk in het in kaart brengen van de juiste zorgvraag, wat erg belangrijk is zodat ook andere betrokken instanties direct beschikken over de juiste informatie.
Tevens hechten wij veel waarde aan het behoud van de normen en waarden en het behoud van eigen regie en autonomie.

Ambulante begeleiding

thuis- en ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is bedoeld voor jongeren van 18 jaar en ouder die individuele begeleiding nodig hebben om een zelfstandig leven op de kunnen bouwen.

De Stichting Intenszorg Twente

hecht team

SIZT bestaat uit een hecht team van geschoolde mensen, die samen zorgen voor een vruchtbare bodem.

Contact met SIZT

contact

Stichting Intenszorg Twente
06-24342503
info@iztwente.nl