Over Stichting Intenszorg Twente

SIZT biedt perspectief aan volwassenen die door een beperking tegen problemen aanlopen in hun dagelijkse bestaan. Onze begeleiders beschikken over de kennis en ervaring om op een respectvolle manier om te kunnen gaan met een kwetsbare doelgroep. Cliënten worden geduldig en vastberaden geholpen om hun leven te structureren en voor zichzelf op te komen. Ons professionele team brengt de hulpvraag zorgvuldig in kaart en biedt vervolgens een oplossing op maat. Op basis van individuele ondersteuning kunnen mensen hun eigen kracht ontdekken en vergroten. Uiteindelijk is het bevorderen van zelfredzaamheid het belangrijkste doel.

Missie

SIZT biedt ambulante begeleiding aan cliënten met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of meervoudige problematiek. Wij gaan verder waar anderen stoppen en bieden zo perspectief.
Onze stichting is werkzaam in Twente en Gelderland. We staan voor transparantie en streven naar een betrouwbare, constructieve samenwerking met gemeentes, zorgaanbieders en andere (hulpverlenende) instanties.

Visie

Als organisatie blijven we voortdurend streven naar verbetering. We kijken kritisch naar ons eigen functioneren en doen er alles aan om een toonaangevende organisatie te zijn binnen ons vakgebied. Daarom blijven wij werken aan kwaliteit, zoals het behalen en bijhouden van onze ISO-certificering. Zodoende zijn en blijven wij een betrouwbare partij voor onze partners. Het ontbreekt ons niet aan ambitie: we proberen ons werkterrein uit te breiden, bijvoorbeeld op het gebied van de reclassering. Wij zijn aan het groeien en zoeken daarom regelmatig nieuwe deskundige begeleiders. Onze medewerkers vormen een professioneel en hecht team. In het belang van de cliënt creëren zij de ruimte voor acceptatie, kansen en verbeteringen. Op basis van hun expertise zijn ze in staat om te signaleren waar en wanneer extra aandacht nodig is. Zo zijn cliënten altijd verzekerd van een doelmatige en persoonlijke ondersteuning, waarbij maatwerk het centrale uitgangspunt is.