Voor Cliënten

Vertrouwenswerk/klachten

Vertrouwenswerk/klachten

Als jij een klacht hebt of je zit ergens mee, ongeacht in welke vorm, willen wij graag op de hoogte worden gebracht zodat wij het samen kunnen uitwerken. Het maakt niet uit over welk onderwerp het gaat. Daarom hebben wij een klachtenregeling voor onze cliënten ingericht. Je kunt dan terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon en/of klachtenfunctionaris.

Graag stimuleren wij om eerst met je ambulante begeleider te praten om jouw onderwerp duidelijk in beeld te krijgen. Vaak kan het op die manier worden opgelost.

Zou het ongewenste geval intreden dat je er niet uit kan komen met je ambulante begeleider dan verzoeken wij je graag om het volgende klachtenformulier in te vullen en in te dienen. Je klacht komt dan terecht bij de klachtenfunctionaris van Stichting Intens Zorg Twente.

Vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris: Ron Schultz  ron@iztwente.nl

Wil je jouw klacht liever indienen bij een externe organisatie dan kun je via onderstaande link contact opnemen met het “klachtenportaal ZORG”.

Privacy

Stichting Intens Zorg Twente is en voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn. Voor onze cliënten verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn het kunnen aanbieden van een woning en/of om zorg te kunnen verlenen. Voor onze medewerkers verwerken wij enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kunnen faciliteren van werkgeverschap. Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beveiligen. Onze ICT-voorzieningen worden regelmatig getest op hun beveiligingsinstellingen. Stichting Intens Zorg Twente verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij dit toegestaan en noodzakelijk is op wettelijke grond. Wanneer je niet meer bij ons zorg ontvangt of werkt, bewaren wij jouw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Medezeggenschap

Stichting Intens Zorg Twente hecht veel waarde aan de inspraak en medezeggenschap van onze cliënten. Door hun ervaringen en inzichten kunnen wij ons werk nog beter uitvoeren. Wij willen graag dat zij kunnen meepraten en denken over de invullen van hun zorg. Cliënten hebben daarom de mogelijkheid om via onze website hun klachten, tips en adviezen kenbaar te maken. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met cliënten door middel van tussentijdse evaluaties, waarbij ook de tevredenheid wordt besproken. Minimaal eenmaal per half jaar bespreken we met onze cliënten hun ervaringen met onze zorgverlening. Dit doen we met behulp van een vragenlijst, waardoor wij ook in gesprek komen met cliënten en zij hun inbreng kunnen geven. De begeleidingsstijl van Stichting Intens Zorg Twente gaat uit van het cliëntperspectief; er wordt steeds actief bevraagd wat de cliënt belangrijk vind.